SlovenskýEnglish

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  24. JÚL 2024
  Streda
 • Plasty
  01. AUG 2024
  Štvrtok
 • Papier
  12. AUG 2024
  Pondelok
 • Sklo
  05. SEP 2024
  Štvrtok
PETKOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Názov
Popis
Dátum
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk

OBEC Petkovce

Prvý záznam v historických listinách o existencii obce pochádza z roku 1363, kedy sa obec volala PETERUAGASA. V tomto roku si šľachtici z Rozhanoviec rozdelili majetky hraného panstva Čičava a deľba sa vzťahovala aj na túto dedinu. Vtedy použitý maďarský názov v zmysle Petrova Poruba hovorí o tom, že sídlisko založil ŠOLTÝS PETER a poddaní sa tam usadili a hospodárili podľa zákupného práva. Vznik sídliska možno predpokladať v prvej polovici 14. storočia. Šoltýsa prezývali menom Peťko, z čoho vznikol slovenský ľudový názov pre túto dedinu, ale aj maďarizovaný názov – Pethkes.