SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo petkovce.sk spravuje Obec Petkovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Petkovce 

Adresa:
Obecný úrad Petkovce
Petkovce 31
094 33 p. Vyšný Žipov

IČO: 00 332 666
DIČ: 2020630304

Prima Banka: IBAN SK09 5600 0000 0068 9849 2001

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Vranovský
Počet obyvateľov: 135
Rozloha: 435 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1363

Všeobecné informácie: obec.petkovce@gmail.com
Podateľňa: obec.petkovce@gmail.com
Starosta: obec.petkovce@gmail.com 
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec.petkovce@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 57 449 11 16

Mobil.: +421911 465 222

E-mail: obec.petkovce@gmail.com

Kompetencie:
Obec Petkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec  Petkovce je zriadený na Miestnom úrade vMestský úrad Hanušovce nad Topľou 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk