SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

Cirkev

Dominantou obce je kultúrna pamiatka – 300 ročný gréckokatolícky chrám zasvätený sv. Kozmovi a Damianovi, postavený a vysvätený v roku 1700.

Chrám, ktorý je postavený nad obcou je obklopený mohutnými lipami, ktoré sú taktiež chránené.

  Základné informácie:  

Adresa:

GKFÚ, 094 33  

Tel.: 057/4491226

E-mail: petkovce@grkatpo.sk

Webstránka:grkatpetkovce.webnode.sk

Správca farnosti: Pavol Bačik

Chrám:  Sv Kozmu a Damiána, 1700 (NKP).

Počet gréckokatolíkov:  97

Vzdialenosť od katedrály: 34 km

Filiálka: Zlatník - Nanebovstúpenia Pána, 1940, 11; 5 km Jurisdikčné územie: Čierne nad Topľou 19, Michalok 8, Skrabské 51, Vyšný Žipov 88 Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 274

HISTÓRIA : 

Z historických listín sa zachovali tieto poznatky  : 


 KOSTOL GR. KAT. SV. KOZMU A DAMIÁNA

Farský úrad gr. kat. Petkovce

Barokový, s 2. pol. 18. stor., začiatkom 19. stor. upravovaný, opravovaný v r. 1971. Jednoloďový priestor s polkruhovo zakončenou svätyňou, na záp. strane predstavaná veža. V svätyni valená klenba s lunetami, v lodi a vo veži hrebienkové krížové  klenby. V západnej časti pribudovaný nový železný chór na dvoch pilieroch. Fasády hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Veža zakončená oplechovanou baňou. Strecha pokrytá plechom. R. 1971 realizovaná nová výmaľba, figurálne i ornamentálne motívy. Ikonostas z r. 1930 od Antona Helfera z Bardejova.


SÚČASNOSŤ : 
 

Chrám tu stojí na hornom konci obce od r. 1700. Začiatkom 19. storočia upravený. V r. 1971 pri oprave kostola bola zrealizovaná aj nová výmaľba. Pri najnovšej rekonštrukcii v r. 2000 bola položená nová dlažba, vymenili sa lavice, oltár, žertvenika, schody na chór a priečelia chóru a obnova maľby. Ojekt stavby je barokovo vidieckeho typu – jednoloďový priestor s polkruhovo uzavretým presbyteriom. V lodi a vo veži sú hrebienkové krížové klenby. V svätyni je zaujímavá valená klenba s lunetami. Pomerne nízka veža je zakončená oplechovanou  baňou. Strecha je pokrytá plechom. Vnútorne zariadenie pochádza z konca 19. storočia, respektíve zo začiatku 20. storočia. Rezbár Anton Heifer z Bardejova vyhotovil v r. 1930. ikonostas. Kostol je najvyššie postavená budova v obci Petkovce.