SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Maľovanka obce Petkvce

 27.03.2024

https://omalovanka2.webnode.sk/petkovce/

NAŠI ČLENOVIA

obec Petkovce

Samosprávny kraj: Prešovský

Okres: Vranov nad Topľou

Región: Zemplín

Počet obyvateľov: 135

Rozloha: 435 ha

Prvá písomná zmienka: v roku 1363

Starosta: Ing. Anna Kleinová

Mobil: 0911 465 222

 

OBECNÝ ÚRAD

Tel: 057 / 449 11 16

094 33, Petkovce 31

Email: obec.petkovce@gmail.com

Web: www.obecpetkovce.sk

História  obce

Prvý záznam v historických listinách o existencii obce pochádza z roku 1363, kedy sa obec volala PETERUAGASA. V tomto roku si šľachtici z Rozhanoviec rozdelili majetky hraného panstva Čičava a deľba sa vzťahovala aj na túto dedinu. Vtedy použitý maďarský názov v zmysle Petrova Poruba hovorí o tom, že sídlisko založil ŠOLTÝS PETER a poddaní sa tam usadili a hospodárili podľa zákupného práva. Vznik sídliska možno predpokladať v prvej polovici 14. storočia. Šoltýsa prezývali menom Peťko, z čoho vznikol slovenský ľudový názov pre túto dedinu, ale aj maďarizovaný názov – Pethkes.

V roku 1493 okrem šoltýskej domácnosti tam hospodárila iba jedna poddanská domácnosť. Väčšina pozemkov, ktoré prv obhospodarovali štyri domácnosti, ležala opustená.

V roku 1600 bolo v sídlisku sedem obývaných poddanských domov a dom Šoltýsa.

Na začiatku 17. storočia boli Petkovce malou dedinou s valašským obyvateľstvom, ktoré však v tomto období chudobnelo.

Na prelome 17. a 18. storočia poddaných pribúdalo a v roku 1720 tam žilo jedenásť poddanských domácností.

Od roku 1808 sa obec volala Peťkowcž, no rok 1920 priniesol zlom, a tak sa názov obce zmenil na súčasné pomenovanie PETKOVCE.

Ako nešťastný sa do histórie obce zapísal 18. august 1956, kedy dedinu zachvátil veľký požiar, ktorý zničil mnoho stodôl i obytných domov a poznačil aj celý nasledujúci rok, pretože ľudia museli znova stavať svoje príbytky, či opravovať to, čo po požiari zostalo zničené. Požiar vypukol v istej stodole, odkiaľ sa veľmi rýchlo rozšíril aj na obytné domy, najviac tie, ktoré boli pokryté slamou. Príčiny požiaru oficiálne neboli nikdy zistené.

 

Pamiatky

  • Gréckokatolícky kostol sv. Kozmu a Damiána, jednoloďová baroková stavba s polkruhovým ukončením presbytéria a predstavanou vežou, z obdobia okolo roku 1700. Úpravami prešiel v roku 1927 a 1971. Interiér je zaklenutý hrebienkovými krížovými klenbami, v presbytériu valenou klenbou s lunetami.[6] Nachádza sa tu ikonostas z roku 1930 od Antona Heifera z Bardejova, ostatné zariadenie je novodobé. Fasády chrámu sú hladké s polkruhovo ukončenými oknami a nárožnými zaoblerniami. Nízka masívna veža je horizontálne členená kordónovou rímsou a ukončená korunnou rímsou s terčíkom a barokovou helmicou s ihlancovým nadstavcom.

 

Zaujímavosti

Dňa 5. augusta 2021 sa obcou prehnalo tornádo a počas niekoľko desiatok sekúnd trvajúceho kontaktu so zemou zničilo niekoľko domov, polámalo stromy a poškodilo elektrické vedenie

Zdroj: https://sk.wikipedia.org, www.petkovce.sk


    Zoznam aktualít: