SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Svetový deň vody

 22.03.2024

Svetový deň vody 2024
Pri príležitosti Svetového dňa vody 2024, ktorého ústrednou témou je ,,VODA PRE MIER“, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vykonávať orientačné vyšetrenie ukazovateľov dusičnany a dusitany v pitnej vode zo studní.


Vzorku je potrebné priniesť 22. marca (piatok) v čase od 07,30 hod. do
14,30 hod. na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov nad Topľou.


Na vyšetrenie vzoriek vôd je potrebné 0,3l vody v PET fľaši od neochutenej čistej alebo minerálnej vody.
Telefonický a emailový kontakt: Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia 057/ 44 64 966, 0918 779 018 vt.hzp@uvzsr.sk


Zoznam aktualít: