Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Rozdelenie finančných prostriedkov z transparentného účtu Tornádo

OZ Petkovciach sa zhodlo na prerozdelení Finančných prostriedkov z transparentného účtu nasledovne:

  • Rodina Kopasových:   4 100 eur
  • Rodina Pavliškových:  4 100 eur
  • Rodina Gordanových:  3 000 eur
  • Rodina Dankových:         800 eur
  • Rodina Bašistových:        413 eur
  • Pani Marta Ištočková:      413 eur

 

Tieto finančné prostriedky boli odovzdané  starostom obce 14.12.2021 . 

Zoznam aktualít

Rozdelenie finančných prostriedkov z transparentného účtu Tornádo
Oznámenie OÚ Vranov n/T – pozemkový a lesný odbor
Prianie
Predvianočné popoludnie pre deti 2012
Nová lavička
Stolnotenisový turnaj
Prianie
OKTÓBER - mesiac úcty k starším
OCENILI ŠĽACHETNÝCH DARCOV KRVI Z NAŠEJ OBCE
Poďakovanie starostu
1 2 3 4 [>]