Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie OÚ Vranov n/T – pozemkový a lesný odbor

  Vážení občania!

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor 
Vám  oznamuje,
že podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
a o zmene niektorých zákonov,
vznikajú pri nájme poľnohospodárskej pôdy nájomcom povinnosti.
  

Zoznam aktualít

Rozdelenie finančných prostriedkov z transparentného účtu Tornádo
Oznámenie OÚ Vranov n/T – pozemkový a lesný odbor
Prianie
Predvianočné popoludnie pre deti 2012
Nová lavička
Stolnotenisový turnaj
Prianie
OKTÓBER - mesiac úcty k starším
OCENILI ŠĽACHETNÝCH DARCOV KRVI Z NAŠEJ OBCE
Poďakovanie starostu
1 2 3 4 [>]