Kontakt:

Napíšte nám:

Kultúra

Tradičné podujatia obce : 


Stolnotenisový  turnaj o putovný pohár obce 


Športový deň obce 


Október - mesiac úcty k starším 


Predvianočné popoludnie pre deti 


Vítanie Nového roka