Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.petkovce.sk spravuje Obec Petkovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Petkovce
Adresa:
Obecný úrad Petkovce
Petkovce 31
094 33 p. Vyšný Žipov

IČO: 00 332 666 

DIČ: 2020630304

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou

Región: Vranovský
Počet obyvateľov: 148
Rozloha: 435 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1363

Sekretariát: 
Tel.: +421 57 449 11 16
Email: obec.petkovce@gmail.com 

Kompetencie:
Obec Petkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Petkovce je zriadený v : Mestský úrad Hanušovce nad Topľou . 

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok         – 
Streda 7:30 – 15:30
Štvrtok         – 
Piatok 7:30 – 12:00

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice